Förändringar i EU-rätten p.g.a. Brexit

Som bekant är lämnade Storbritannien EU den 31 januari. Samtidigt trädde ett s.k. Utträdesavtal i kraft som upphör att gälla den 31 december 2020. Utträdesavtalet föreskriver att innehavare av varumärken och design med giltighet i EU som är registrerade den 31 december 2020 automatiskt därefter kommer att ges en motsvarande nationell brittisk rättighet. Här behöver man inte göra något alls.

Detta gäller dock INTE för inneliggande ansökningar som per den 1 januari 2021 ännu inte har registrerats. Önskar man skydda sitt varumärke eller design även i Storbritannien måste man ansöka om motsvarande skydd i Storbritannien senast den 1 september 2021. En sådan ansökan får då samma prioritetsdag som den tidigare EU-ansökan, vilken den baseras på. Ansökningar om registrering av EU‑varumärken eller EU-design, vilka lämnats in efter den 31 december 2020 omfattar däremot inte Storbritannien. I Sådana fall gäller att separat nationell ansökan måste inges i Storbritannien.

Däremot påverkas inte patenträttigheter eftersom det inte finns något EU‑patent. Det är däremot mycket vanligt att ansöka om patent genom inlämning av patentansökan till den europeiska patentorganisationen (EPO) men patent som beviljas härigenom blir nationella rättigheter i de länder där man väljer att gå vidare.

Upphovsrätten påverkas i nuläget inte alls men kan komma att påverkas i en framtid pga att nationell brittisk domstolspraxis inte längre påverkas av EU-rätten

Vad slutligen gäller avtalsrätten bör man se över denna i vart fall i den delen avtal hänvisar till EU som giltighetsområde för avtalet.

Har ni frågor eller önskar hjälp med nationell ansökan i Storbritannien får ni gärna höra av er till oss.