IP-strategiarbete

Westpatent hjälper er att utarbeta och utveckla ert företags IP-strategi, vi kan assistera er med att upprätthålla och förädla era immateriella tillgångar och på så vis bidra till förhöjd affärsnytta.

Exempelvis kan vi assistera med att ta fram rutiner och processer för hantering av potentiellt patenterbara idéer inom ert företag. Vi kan också hjälpa er att analysera styrkor och svagheter hos era immateriella tillgångar och hur dessa bör förvaltas med hänsyn tagen till er marknad och era konkurrenter.

Vi kan också assistera med alla former av analyser avseende t.ex. ett patents skyddsomfång och giltighet, samt bedömning av eventuella risker för patentintrång.