Patent

Patentansökningar och hanteringen av dessa är kärnverksamheten för oss på Westpatent. Vi vet hur processen från idé till färdig patentansökan kan se ut och vad den kan kräva.

prv300Vad är ett patent?

Den korta formuleringen är att ett patent skyddar en teknisk lösning på ett tekniskt problem. För att ett patent ska bli godkänt krävs både nyhet och uppfinningshöjd, det vill säga att det man vill skydda inte får vara tidigare känt och inte heller vara närliggande för en fackman inom aktuellt teknikområde.

Ett godkänt patent ger innehavaren ensamrätt att tillverka och sälja produkter som innefattas av patentets juridiska skydd i det land eller de länder där patentet är i kraft. Det juridiska skyddet bestäms av patentkraven.

Man kan få marknadsmässiga fördelar, exempelvis i form av försprång gentemot konkurrenter, samt möjlighet att licensiera hela eller delar av patentskyddet och på så vis få en del av intäkten från andras försäljning.

Vad kostar ett patent?

För att ge en bild av vad patent kan kosta, har Patent- och registreringsverket tagit fram fyra exempel på vad patent kan kosta för ett företag i olika situationer.

Vi är europapatentombud!

Fem av patentkonsulterna på Westpatent är auktoriserade europeiska patentombud (European Patent Attorneys), vilket innebär att vi kan företräda kunder inför det europeiska patentverket (European Patent Office). Förutom omfattande erfarenhet kring handläggning av europeiska patentansökningar har vi också stor vana vid invändningsärenden, muntliga förhandlingar och besvärsärenden vid det europeiska patentverket.

Mer att läsa om patentansökan

Av erfarenhet vet vi att patentvärldens alla begrepp och regler kan vara lite svårtillgängliga. Därför vill vi erbjuda både egna och andras skrifter för att räta ut ett och annat frågetecken.

Skulle du inte hitta svaret på din fråga är du alltid välkommen att höra av dig till oss.