Kajsa Larsson

Kajsa Larsson, Westpatent AB

Kajsa Larsson, Westpatent AB

Expertis

Omfattande erfarenhet inom administrativ handläggning av alla typer av patentärenden inkluderande kundkontakter och kontakter med utländska ombud och myndigheter.

Professionell erfarenhet

Westpatent AB, IP-administratör: 2014-
Zacco AB (tidigare Albihns AB), IP-administratör: 1990-2014

Auktoriseringar

European Patent Assistant.

Kontakt

Telefon: 0736 – 83 87 01

E-post: kajsa.larsson@westpatent.se