Nyhetsundersökningar

En nyhetsundersökning är en mer eller mindre omfattande undersökning av vad som är tidigare känt inom uppfinningens teknikområde. Syftet med en nyhetsundersökning är att ta reda på om en idé är ny och kan bedömas som patenterbar eller ej mot bakgrund av tidigare känd teknik och om uppfinningen kan bli föremål för en patentansökan. En professionellt utförd nyhetsundersökning utförs i en eller flera databaser och kan omfatta såväl patentskrifter som övrig teknisk litteratur. På Westpatent har vi tillgång till en rad av marknadens viktigaste och mest omfattande teknikdatabaser.

Nyhetsundersökningar in-house

På Westpatent utförs alla nyhetsundersökningar i egen regi vilket gör att ärenden kan hanteras snabbt och effektivt. Vi är flera personer som utför dessa sökningar och vi har mångårig erfarenhet från industrin, patentombudssidan samt från PRV. Att göra sökningarna in-house ger också flera fördelar då vi ständigt diskuterar olika teknikområden, utvecklar sökstrategier etc.