Freedom to operate-utredningar (FTO)

En Freedom to operate-utredning (FTO) syftar till att utreda och bedöma risken för eventuellt patentintrång. En sådan studie sker normalt innan man lanserar en ny produkt på marknaden. Vi undersöker hur era konkurrenters patentskydd ser ut, vilka designskydd som finns och på vilka marknader relevanta skydd finns eller eventuellt saknas. Detta sker t.ex. genom en kombination av databasundersökningar och analysarbete avseende skyddsomfånget hos gällande patent inom relevant teknikområde.

En FTO-studie kan utmynna i ett beslut att lansera eller avvakta lansering av en produkt på en viss marknad, eller i ett beslut att försöka designa runt ett befintligt patent för att undvika intrång.

Patentbrev USA