Per Andersson

Per Andersson, Westpatent AB

Per Andersson, Westpatent AB

Expertis

Fordonsteknik, telekommunikation, elektroteknik, mekanik, datorrelaterad teknologi, konsumentprodukter (absorberande produkter etc.), databassökningar och patenterbarhetsutredningar.

Professionell erfarenhet

Westpatent AB, patentombud: 2014-
Zacco AB (tidigare Albihns AB), patentombud: 1994-2014
(regionchef, Zacco Göteborg: 2006-2012)
AB Volvo, patentavdelningen, patentingenjör: 1989-1994
Patent- och registreringsverket, handläggare: 1987-1989

Auktoriseringar

Europapatentombud
Svenskt patentombud

Övrig info

Stor erfarenhet av nyhetsundersökningar, valideringar och FTO-sökningar. Har agerat som ombud vid ett stort antal muntliga förhandlingar vid EPO (European Patent Office), vid invändnings- och besvärsärenden.
Master of science, Electrical Engineering (civilingenjör elektroteknik) vid Chalmers Tekniska Högskola 1986.

Kontakt

Telefon: 0708 – 21 05 50

E-post: per.andersson@westpatent.se