Anne McDonald Sörsdahl

Expertis

Omfattande erfarenhet inom administrativ handläggning av alla typer av patentärenden inkluderande kundkontakter och kontakter med utländska ombud samt myndigheter.


Professionell erfarenhet

Westpatent AB, IP-administratör: 2019 –

Zacco Sweden AB (tidigare Albihns AB). IP-administratör 1995-2018.

Patent- och registreringsverket, enhetssekreterare 1990-1995.


Auktoriseringar

Europapatentassistent


Övrig info

BA (Hons), Moderna språk, Strathclyde University, Glasgow

Modersmål: engelska


Kontakt

Telefon: 0761 331550

E-post: anne.sorsdahl@westpatent.se