Våra tjänster

Westpatent erbjuder tjänster inom hela IP-området, allt från nyhetsundersökning av den första idén till färdig ansökan och efterföljande hantering av din patentportfölj.

Tveka inte att ta kontakt med oss när det gäller frågor om patent, designskydd eller varumärken. Westpatent arbetar med både stora och små kunder och vi har lång vana av att vara med i hela utvecklingsprocessen från de första tankarna och skisserna, till komplett hantering av färdiga patentärenden.

carsmall