Muntliga förhandlingar via videolänk

Under Covid 19-pandemin har flera patentmyndigheter, bl.a. European Patent Office, övergått till att genomföra muntliga förhandlingar (”oral proceedings”) på distans, via videolänk. Westpatent har under det gångna året byggt upp erfarenhet och rutin på denna typ av muntliga förhandlingar, så att vi kan fortsätta att företräda våra kunder på bästa sätt.