Om oss

För närvarande är åtta personer anställda på Westpatent. Av dessa är fem personer Europapatentombud, en informationsspecialist samt två IP-administratörer. Våra kunder består av både små lokala företag och stora multinationella företag.

Kajsa Larsson, Westpatent AB

Westpatent AB erbjuder tjänster inom IP-området, allt från databas- och nyhetsundersökningar och patenterbarhetsbedömningar till utarbetande och handläggning av patent- och mönsterskyddsansökningar inom en rad olika teknikområden. Vi hanterar också kompletta patentportföljer, bevakar årsavgifter etc.

Westpatents arbetssätt

Vi arbetar gärna i det långa perspektivet och värdesätter ett gott och nära samarbete där kunden kan vara förvissad om att patentärendena hanteras enligt branschens standarder och regler. Storleken på vår byrå är till både er och vår fördel och innebär att vi kan arbeta mycket kostnadseffektivt.

Vi arbetar kontinuerligt med att hålla oss uppdaterade kring nya lagar och förordningar inom IP-området i olika länder och prioriterar utbildning högt, allt i syfte att kunna leverera högsta kvalitet på våra tjänster.