Bevakningar

Ett effektivt sätt att hålla er informerade om era konkurrenters pågående patent- och designaktiviteter är att använda er av våra bevakningstjänster. Tillsammans diskuterar vi fram ett lämpligt upplägg, vilka konkurrenter eller vilka teknikområden ni vill bevaka, samt hur ofta och i vilken form ni vill ha er rapport.

Bevakningar kan ge svar på en rad frågor, t.ex. vilken ny teknik presenteras inom ert område och av vem? Vad gör era konkurrenter och vilka trender kan man se i deras teknikutveckling? När beviljas en viss ansökan? Vilka nya aktörer har tillkommit inom ert teknikområde?