Statusundersökningar

En statusundersökning ger svar på frågan huruvida ett patent är i kraft eller ej och i så fall på vilka marknader/länder. I en statusundersökning kan vi också ta fram information kring hur långt en viss patentansökan kommit i ansökningsfasen, vilka förelägganden och eventuella invändningar etc. som inkommit.

 

Patentbrev USA